KENNISHUIS
VOOR PAARDENCOACHES


ONTWIKKELINGEN IN ONS VAKGEBIED


Ons vakgebied is continue in ontwikkeling. Wil je ook een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van ontwikkelingen? Kijk dan ook eens bij Werkgroepen, elders op deze website.


Wat is een goede naam voor ons vak? (3 juni 2017)

Tijdens het festival ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Kennishuis voor Paardencoaches kwam tijdens een opstelling over de bestemming van het vakgebied o.a. naar voren dat de naam van ons werk idealiter is: Coach met hulp van paarden.


Wat is de plek van kennis over ons vak? (3 juni 2017)

Eveneens tijdens het festival kwam naar voren dat kennis en ervaring voor een groot deel haar weg en bestemming heeft gevonden en dat er nu met name behoefte is aan verbinding tussen diverse disciplines en expertises met oog op de klantvragen. Dit vraagt o.a. een nadere oriëntatie op de rol en plek van het Kennishuis voor Paardencoaches.


Opstelling: wat is de bestemming van ons vak? (3 juni 2017)

Hier lees je het verslag van de opstelling en het antwoord: Wat is de bestemming van ons vakgebied.pdf