KENNISHUIS
VOOR PAARDENCOACHES

Wil jij jezelf verder ontwikkelen?


Dat kan bij het Expertisecentrum, een initiatief van 3PK.

Kenmerkend voor de activiteiten van het Expertisecentrum:

  • Zelfkennis is het begin van de wijsheid; er wordt nadrukkelijker tijd en aandacht besteed aan wie jij bent als professional, vanuit het streven om je professionaliteit te vergroten door jezelf nog beter te leren kennen. Jij bent namelijk zelf een belangrijk instrument.
  • Vanuit kracht en authenticiteit; er is alle ruimte en vrijheid voor de wijze waarop de expertise gedeeld wordt. Dit kan via een dialoog (in gesprek met...), informatiebijeenkomst, intervisie, supervisie, excursie en alle mogelijke combinaties van genoemde werkvormen zijn.
  • Activiteiten duren een halve of een hele dag; als het naar méér smaakt, is er alle ruimte en vrijheid om zelf een vervolg aan te gaan met elkaar.
  • Experts werken onder eigen vlag; alle experts dragen onder eigen naam bij aan het programma, 3PK faciliteert slechts de ontmoetingen waardoor expertise gedeeld kan worden.

Belangrijke overtuigingen die ons leiden:

  • professionalisering is een voortdurend proces met vele gezichten
  • verbinding tussen diverse expertises verrijkt ons allemaal
  • toegang tot professionalisering zou haalbaar moeten zijn voor iedereen (in tijd en in geld)


Hoe dan?

Het 3PK Expertisecentrum, afgekort EC, biedt 8 maanden per jaar (niet in dec/jan en juli/aug) een programma met diverse activiteiten, gericht op coaches en therapeuten die samenwerken met paarden.

Activiteiten zijn gericht op het opdoen van inspiratie, uitwisseling van ervaringen, verdieping, samenbrengen van expertises, een verdere zoektocht naar kennis en elkaar blijven ontmoeten. In het EC zoeken we zowel de verdieping als een verbreding op.

In het EC is plaats voor expertises uit eigen én aanpalende vakgebieden. We willen de toegang tot verdere professionalisering voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken en een brede samenwerking opzoeken, ook met andere opleiders. Cohesie en verbinding zijn sleutelbegrippen.

Dat willen we bereiken via een betaalbaar all-inclusive jaarabonnement waarmee mensen onbeperkt toegang krijgen tot een uitgebreid en aansprekend aanbod aan regionale en landelijke activiteiten. Activiteiten van het EC duren een dagdeel of een hele dag.

Het EC is geen vervanger voor een basisopleiding, wel een aanvulling.