KENNISHUIS
VOOR PAARDENCOACHES

coaching aan kinderen en jeugd


De basisopleiding Kinder- en Jeugdbegeleider met hulp van paarden is in opdracht van 3PK ontwikkeld door Pedagogisch Centrum D'n Hoef in Lierop. De uitvoering van het programma is ook in hun handen.

Deze basisopleiding is bedoeld voor mensen die kinderen pedagogische begeleiding willen geven met hulp van paarden en pony's. De focus van dit programma ligt op de inzet van het paard bij de verbetering van de executieve functies bij kinderen en tieners. 


Wat leer je in de basisopleiding Kinder- en Jeugdbegeleider met hulp van paarden?

Na het volgen van deze basisopleiding:

  • weet je hoe, waarom en voor wie gespecialiseerde begeleiding met paarden werkt binnen de doelgroep
  • heb je kennis opgedaan over wat executieve functies zijn en waarom de ontwikkeling ervan zo belangrijk is
  • ben je op de hoogte van het effect dat paarden in combinatie met ervaringsleren kunnen hebben op de ontwikkeling van de executieve functies van kinderen
  • heb je kennisgemaakt met de voltigesport en grondwerk en kun je basisoefeningen inzetten ten dienste van de ontwikkeling van het kind
  • heb je voldoende basiskennis opgedaan om in te stappen in de VIP-training van D'n Hoef, welke geaccrediteerd wordt door het SKJ.

Gedurende de basisopleiding verzamel je een breed scala aan activiteiten die je in kunt zetten ten dienste van de ontwikkeling van de executieve functies van kinderen en jeugdigen. Tevens werk je aan je vaardigheden in het omgaan met paarden, mocht daar nog extra aandacht voor nodig zijn.


Programma basisopleiding Kinder- en Jeugdbegeleider met hulp van paarden

Lesdag
Onderwerpen
1
- Het verband tussen executieve functies, ervaringsleren en paarden
- Ethiek
- Praktijk; oefening met paarden m.b.t. ethiek
- Paardenvakmanschap
- Praktijk; oefening met paarden m.b.t. voltige en grondwerk
- Omzetting van de praktijk met paarden naar werken aan executieve functies
2
- Methodisch werken; opzet, kenmerken, voorbereiding, interventie, verslaglegging en evaluatie
- Praktijk; basisoefeningen sportieve voltige in relatie tot orthopedagogisch voltigeren
- Leersituatie; leertheorieën, leerfasen van Kolb, de functie van het leren en het verband met executieve functies
- Praktijk; grondwerk, de basis
3
- Het werkgeheugen; opdoen van concrete en intense ervaringen en de invloed van het paard op het werkgeheugen
- Praktijk; KANS-training
- Interventiemomenten; observeren, registreren en hulpverlenen
- Praktijk; herkennen en oefenen in het plegen van interventies
4
- Verstand komt; cognitieve functies, leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven, probleem oplossen
- Paardenvakmanschap; gevoel en perspectief
- Ethiek; white paper
5
- Praktijk; ethisch verantwoord bronnenboek met vooral oefeningen waarbij de executieve functies van kinderen versterkt worden
6
Terugkomochtend of -middag, maatwerk per lesgroep


Details

Groepsgrootte
minimaal 6, maximaal 10
Duur
2 maanden excl. de terugkomochtend of -middag (wordt i.o.m. met de groep ingepland)
Tijden van een lesdag
van 10:00 tot 16:00 uur
Investering
€ 695,- exclusief btw (€ 840,95 inclusief 21%btw), inclusief eten, drinken en opleidingsmap.


Betaling

Betaling geschiedt vooraf, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag. De deelnamekosten voor deze opleiding zijn op verzoek ook in termijnen te betalen.
Wist je dat opleidingskosten (deels) aftrekbaar zijn voor de belasting?


Aanmelden en annuleren

Je kunt je voor de basisopleiding Kinder- en jeugdbegeleider met hulp van paarden aanmelden via het aanmeldformulier.

Annuleren door 3PK: deze opleiding gaat door vanaf 6 deelnemers. Ingeval we twee weken voor aanvang van de opleiding minder dan 6 aanmeldingen hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor de opleiding te annuleren.

Annuleren door cursist: kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de opleiding. Indien je jouw deelname annuleert nadat de datum voor kosteloze annulering is verstreken, ben je nog 25% van het totaalbedrag verschuldigd.  

Data en locatie in 2019

Deze basisopleiding wordt gegeven op de locatie van Pedagogisch Centrum D'n Hoef in Lierop. Data ...