KENNISHUIS
VOOR PAARDENCOACHES

Aangepast van start


21 november 2017

Het originele concept van het Expertisecentrum ging uit van een start met 50 activiteiten in 2018 voor 150 abonnees. Nu het ernaar uitziet dat we op 1 december minder voorinschrijvingen zullen hebben, ontvangen alle *voorinschrijvers* begin december een aangepast concept. 

Op hoofdlijnen gaat dat er als volgt uit zien:

  • Abonnement, opzet, tarieven en spelregels blijven hetzelfde.
  • Het programma wordt aangepast; we gaan met minder activiteiten van start.
  • Het aantal voorinschrijvingen op 1 december zijn uitgangspunt voor het herberekenen van het aantal activiteiten.
  • De *voorinschrijvers* worden gevraagd of ze zich kunnen vinden in het nieuwe aantal activiteiten. Zo ja: de *voorinschrijver* wordt abonnee.
  • De abonnees worden gevraagd hun persoonlijke top-5 samen te stellen uit het huidige voorlopige programma.
  • Alle reacties worden verzameld en resulteren in een nieuw startprogramma. Voorbereidingen worden verder opgepakt (registratiesysteem, administratie, expertisegevers, locaties, et cetera)
  • Het startprogramma wordt medio december definitief gemaakt en gepresenteerd op de website, nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden. 
  • Er wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten aan het startprogramma toegevoegd worden bij iedere volgende 5 nieuwe abonnees.
  • Het aantal abonnees blijft zichtbaar voor bezoekers van de website.